Verksted for piano og flygel

shutterstock_121383793
Det finnes mange pene, gamle pianoer og flygler rundt om i de tusen hjem, noen 50 og noen 100 år og mer.
Desverre er nesten ingen av disse instrumentene i brukbar stand. Dette har flere årsaker, slik som utslitte deler, møllspist filt og mangel på vedlikehold. Det største problemet er likevel ofte at da instrumentet ble bygget var inneklimaet et helt annet enn i dag - først og fremst luftfuktigheten som var mye høyere i de gamle uisolerte husene før i tiden. Vårt verksted kan hjelpe deg.

Et kvalitetsinstrumenet fra begynnelsen av 1900-tallet fram til 1940 kan bli et meget godt piano/flygel. Det kan være en god investering å gjøre noe med et gammelt instrument.