Service av piano og flygel

shutterstock_12121420
Piano Service AS har et moderne og velutstyrt verksted som kan ta seg av alle typer reparasjonsarbeider, fra ordinær stemming til full restaurering av såvel pianoer som flygler.
Jevnlig og fagmessig godt utført stemming og vedlikehold av ditt piano/flygel er den beste garanti for optimal glede av instrumentet ditt - samtidig som det og sikrer verdien av den investeringen du har gjort!

Uavhengig av hvor ofte du spiller - og av kvaliteten på instrumentet, bør et piano stemmes minst en gang hvert år. I et piano/flygel er det også hundrevis av bevegelige mekanikkdeler som også trenger jevnlig ettersyn og vedlikehold.

Stemming og vanlig service foretas normalt hjemme hos deg.

Husk også at et piano eller flygel er bygget av levende materialer, og trives best i et stabilt inneklima med jevn temperatur og fuktighet - uten direkte sollys, trekk og kulde. Er det lenge siden du har fått stemt/hatt service på instrumentet ditt?

Kontakt Piano Service AS for en garantert fagmessig utført stemming av piano og flygel.